Zijn reiskosten voor het vervoer naar een arts, ziekenhuis e.d. aftrekbaar?

De kosten van vervoer voor het verkrijgen van geneeskundige hulp is geheel aftrekbaar. Het gaat hierbij om de werkelijke kosten van vervoer naar de behandeld (tand)arts, specialist, ziekenhuis etc. Bij een taxi, trein, ambulance zal altijd een ‘bonnetje’ aanwezig zijn. Bij vervoer per eigen auto kunnen de werkelijke kosten per kilometer in aftrek worden genomen.