Wordt er rente berekend over de teruggaaf?

Bij middeling vindt geen vergoeding van heffingsrente plaats.