Wie is mijn toeslagpartner?

Gehuwden, geregistreerde partners en fiscaal partners zijn in ieder geval elkaars toeslagpartner. Daarnaast kunnen
andere personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd als toeslagpartner worden aangemerkt. Voor deze
overige situaties heeft de Belastingdienst een tool ontwikkeld. Aan de hand hiervan kan eenvoudig wijze worden bepaald
wie als toeslagpartner wordt aangemerkt. Klik hier.