Welke drempel geldt voor de studiekosten?

Als je recht hebt op studiefinanciering, dan worden je studiekosten berekend aan de hand van vaste normbedragen (vast bedrag per maand). Op deze genormeerde studiekosten komt de ontvangen studiefinanciering in mindering. Daarnaast geldt voor iedereen een drempel van € 500,- per jaar (met ingang van 2012 is deze verlaagd naar € 250). Voor de drempel van € 500 (€ 250 vanaf 2012) geldt geen tijdsevenredige vermindering en wordt dus niet verminderd als je bijvoorbeeld maar een half jaar hebt gestudeerd.