Wat zijn nu precies scholingsuitgaven?

Gedurende de jaren dat je recht hebt op studiefinanciering worden de aftrekbare studiekosten aan de hand van vaste normbedragen bepaald. Slechts als je een zogenaamde ‘dure’ studie volgt mogen de werkelijke kosten in aftrek worden genomen.

Mag je de werkelijke studiekosten in aftrek brengen, dan valt hierbij te denken aan de lesgelden, studieboeken, aanschafkosten van duurzame goederen (PC of muziekinstrument), kopieerkosten (bijvoorbeeld voor je scriptie), lidmaatschapsgeld studievereniging.

Tot de scholingsuitgaven behoren niet de kosten van levensonderhoud (huisvesting, kleding, eten, drinken, etc), de werk- of studeerkamer (inclusief inrichting) en de reis- en verblijfkosten.