Wat zijn heffingskortingen?

De heffingskortingen waar studenten het meest mee te maken hebben zijn de ‘algemene heffingskorting’ en de ‘arbeidskorting’. Heffingskortingen komen in mindering op het bedrag aan te betalen belasting.

Algemene heffingskorting
Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Het gaat hierbij om een vast bedrag (€ 2.033 voor 2012).

Arbeidskorting
Iedereen die inkomsten uit tegenwoordige arbeid geniet heeft recht op de arbeidskorting. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van je inkomen en bedraagt maximaal € 1.611 (in 2012).

Voorbeeld:  Een student verdient in 2012 € 9.000 bruto, waarover 35 procent belasting moet worden betaald. Deze student is dus € 9.000 x 35% = € 3.150 aan belasting verschuldigd. Op dit bedrag komt nog wel de algemene heffingskorting en de arbeidskorting op in mindering. Per saldo betaald deze student € 3.150 – € 2.033 – € 144 = € 973 belasting.