Wat wordt bedoeld met ‘de kosten moeten op je drukken’?

Scholingsuitgaven komen slechts in aanmerking indien zij op de belastingplichtige drukken. Voor zover een tegemoetkoming wordt ontvangen, draag je de kosten dus niet zelf. Hierbij kan gedacht worden aan een bijdrage van de Staat, je werkgever of je ouders.