Wat is mijn toetsinkomen?

Voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag wordt uitgegaan van het toetsinkomen. Het toetsinkomen is gelijk
aan het in de inkomstenbelasting gehanteerde begrip ‘verzamelinkomen’. Het verzamelinkomen is het inkomen uit
box 1, box 2 en box 3 verminderd met aftrekposten zoals de hypotheekrente, buitengewone uitgaven, etc. Het toetsinkomen
bedraagt minimaal € 0,-.

Het verzamelinkomen vind je terug op de meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Ook kun je de
proefberekening inkomstenbelasting op deze website invullen. Maak hierbij eventueel een
schatting van je inkomenssituatie voor het jaar waarop de zorgtoeslag betrekking heeft. Zo kun je bijvoorbeeld voor
de zorgtoeslag 2012 je verzamelinkomen benaderen door de proefberekening over 2011 te maken.