Wat is middeling?

In Nederland werken we met verschillende belastingschijven. Dit betekent dat naarmate je meer verdient, je
procentueel meer belasting betaalt (34%, 42% of 52%). Personen met een sterk wisselend inkomen betalen
hierdoor meer belasting dan iemand die een gelijkmatig verdeeld inkomen heeft.

Om deze ongelijkheid weg te nemen is het mogelijk om het inkomen over een periode van 3 jaar te middelen. Bij
middeling wordt de betaalde belasting over deze periode vergeleken met de belasting die verschuldigd zou zijn
indien elk jaar hetzelfde was verdiend.