Wat houdt de bijzondere regeling (verzilveringsregeling) voor de ziektekosten in?

Soms heeft iemand aftrekposten, maar resulteren deze vanwege een laag inkomen niet in een belastingteruggaaf. Met betrekking tot de ziektekosten is hiervoor een speciale regeling in het leven geroepen, de zogenaamde verzilveringsregeling.

Het aangifteprogramma van de Belastingdienst berekent slechts de inkomstenbelasting en laat de teruggaaf van de Verzilveringsregeling niet zien. Na het indienen van de aangifte beoordeelt de Belastingdienst zelf– of er recht is op deze teruggaaf.

Let op: de teruggaaf wordt pas uitbetaald na het definitief worden van de aanslag.