Wat gebeurt er als mijn inkomsten wijzigen (bijvoorbeeld door een navordering)?

Een wijziging van de gegevens van een jaar dat in het middelingsverzoek is meegenomen, werkt door in de
middelingsteruggaaf. Hierbij kan gedacht worden aan een navordering of aanvullende teruggaaf. De Belastingdienst
bericht u hier dan over.