Wanneer komen ziektekosten voor aftrek in aanmerking?

Ziektekosten komen alleen voor aftrek in aanmerking voor zover deze niet door het ziekenfonds, de (aanvullende) ziektekostenverzekering of de werkgever worden vergoedt. Daarnaast geldt dat kosten in aftrek komen in het jaar dat ze zijn betaald. Zijn de kosten in 2011 gemaakt, maar pas in 2012 betaald, dan komen ze dus niet in 2011 voor aftrek in aanmerking.