Wanneer is fiscaal sprake van scholingsuitgaven?

Om fiscaal van scholingsuitgaven te kunnen spreken moet een studie of opleiding zijn gevolgd voor een beroep waar je straks je geld mee gaat verdienen. In belastingtermen… de studie moet zijn gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning (box 1). Dit betekent dat het doel van de opleiding of studie moet liggen in het verbeteren van de financieel-economische, danwel het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit tegenwoordige arbeid.

Uitgaven voor een opleiding of studie die wordt gevolgd als hobby of uit persoonlijke interesse, kunnen dus niet als scholingsuitgaven in aanmerking komen, evenmin als uitgaven die in een te ver verwijderd verband staan met het verwerven van inkomen uit werk en woning.