Wanneer is er sprake van een zogenaamde ‘dure’ studie?

In principe worden scholingsuitgaven voor een studie of opleiding waarvoor recht bestaat op studiefinanciering slechts in aanmerking genomen volgens vaste normbedragen. Indien de werkelijke scholingsuitgaven meer bedragen dan het tweevoud van deze normbedragen is sprake van een ‘dure studie’. De werkelijke scholingskosten verminderd met de normbedragen en de ontvangen studiefinanciering kan in de aangifte worden meegenomen.