Uitbetalen inkomstenbelasting en Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten

Soms heeft iemand aftrekposten, maar te weinig inkomsten om alle belasting terug te krijgen. Voor deze mensen is een speciale regeling in het leven geroepen, de zogenaamde Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (voorheen de verzilveringsregeling).

Het aangifteprogramma van de Belastingdienst berekent slechts de inkomstenbelasting en laat de teruggaaf van de TSZ-regeling niet zien. Na het indienen van de aangifte beoordeelt de Belastingdienst zelf of er recht is op deze teruggaaf.

Let op: deze aanvullende teruggaaf wordt pas uitbetaald nadat de aanslag inkomstenbelasting over het betreffende jaar definitief is. Zie in dat kader ook de website van de Belastingdienst