Op wie rust eigenlijk de bewijslast?

In het belastingrecht geldt de spelregel dat de inspecteur de belastingverhogende posten moet bewijzen en de belastingplichtige de belastingverlagende (aftrekposten) moet bewijzen. Met betrekking tot de studiekosten en ziektekosten (aftrekposten) berust de bewijslast dus bij jou. Dit betekent dat je de aard en omvang van de uitgave aannemelijk moet kunnen maken. Bewaar dus altijd goed alle rekeningen. Mocht je deze niet meer hebben, dan kan je misschien nog op andere wijze aantonen (aannemelijk maken) dat je deze kosten hebt gemaakt. Denk hierbij aan bankafschriften.