Mag een negatief inkomen ook worden meegenomen?

Jaren waarin het belastbaar inkomen onder de € 0 uitkomt, mag bij het verzoek worden meegenomen. In
de berekening wordt het negatieve inkomen uit dat jaar echter op € 0 gezet.