Kan ik studiekosten aftrekken als mijn ouders mijn studie betalen?

Betalen je ouders je studie, dan drukken de kosten dus niet op jou maar op je ouders. Wil je de studiekosten dus zelf in aftrek kunnen brengen, dan moet je met je ouders afspreken dat je de opleiding uiteindelijk zelf zal bekostigen. Het hiervoor benodigde geld leen je dan van je ouders.

Via een eenvoudige truc zijn de studiekosten bij jou aftrekbaar, terwijl je ouders ze feitelijk betalen. Dat werkt als volgt…

Ouders mogen jaarlijks een bedrag belastingvrij aan hun kinderen schenken (€ 5.030 in 2012). Met dit geld kan je dan vervolgens de lening aan je ouders terugbetalen.

Let op: de opzet werkt niet als je ouder aan het einde van het jaar je schuld kwijtschelden. In dat geval hebben de studiekosten namelijk nooit op je gedrukt. Het is daarom beter om je ouders een bedrag aan je te laten overmaken met de omschrijving ‘schenking jaar 201x’. Vervolgens los je na 1 a 2 maanden de lening bij je ouders af door het bedrag terug te storten onder de vermelding “aflossing studieschuld”.

Let op: er is sprake van op de belastingplichtige drukkende scholingsuitgaven op het moment dat de uitgaven voor scholing worden gedaan en niet op het moment dat de lening wordt afgelost.