Kan ik ook middelen als over een jaar geen aangifte is ingediend?

Als er over een bepaald jaar geen aanslag is vastgesteld kan worden gerekend met de loonbelasting
vermeerderd met de daarbij in aanmerking genomen heffingskortingen.