Kan elk jaar in een middelingsverzoek worden meegenomen?

Elk jaar kan maar één keer in een middelingsverzoek worden meegenomen. Is reeds een verzoek ingediend over de
jaren 2009 t/m 2011, dan is het niet meer mogelijk deze jaren te betrekken in een ander middelingstijdvak.
Concreet: middeling over de periode 2010 t/m 2012 behoort dan niet meer tot de mogelijkheden.

Omdat elk jaar maar één keer mag worden meegenomen, kan het interessant zijn te wachten tot een volgend jaar
voorbij is. Op die manier kan worden bekeken of een andere middelingsperiode meer oplevert.