Kan de aanschaf van duurzame goederen tot de scholingsuitgaven worden gerekend?

Gedurende de jaren dat je recht hebt op studiefinanciering worden de aftrekbare studiekosten aan de hand van vaste normbedragen bepaald. Slechts als je een zogenaamde ‘dure’ studie volgt mogen de werkelijke kosten in aftrek worden genomen.

Indien duurzame goederen worden aangeschaft in het kader van een opleiding of studie kan de afschrijving van die duurzame goederen als scholingsuitgave in aanmerking worden genomen. Daarnaast kunnen eventueel ook de verzekeringskosten in aanmerking kunnen worden genomen.