Ik heb geen jaaropgave van mijn looninkomsten gekregen, wat nu?

Een werkgever is wettelijk verplicht om aan het eind van het jaar een jaaropgave te verstrekken. Dit geldt ook indien je daar inmiddels niet meer werkt. Mocht je geen jaaropgave hebben ontvangen of deze kwijt zijn, dan kun je natuurlijk altijd een kopie opvragen.

Het is ook mogelijk om de gegevens van het laatste loonstrookje te gebruiken. Op elk loonstrookje staan namelijk ook cumulatieve vermeld. Dit betekent dat je op de loonstrook van december ook een samenvatting staat met je inkomsten over de maanden januari tot en december. Hier vind je het fiscaal loon, de ingehouden loonheffing en de betaalde premies ziekenfonds/ziektekostenverzekering.