Hoeveel bedraagt de drempel?

In de proefberekening wordt de belasting die feitelijk is betaald vergelijken met de belasting die verschuldigd
zou zijn indien het inkomen gelijkmatig zou zijn verdeeld. Op dit bedrag wordt een drempel € 545 in mindering
gebracht. Het resterende bedrag vormt de teruggaaf.