Hoe ziet een middelingsverzoek er uit?

Een middelingsverzoek kan alleen schriftelijk worden ingediend. Bij dit verzoek moet een middelingsberekening
als bijlage zijn opgenomen. Als de proefberekening in een teruggaaf resulteert, dan biedt IBhulp.nl de mogelijkheid
een conceptbrief met bijbehorende berekening per email te ontvangen.