Fiscaal partner voor de inkomstenbelasting

Het begrip toeslagpartner en fiscaal partner voor de inkomstenbelasting zijn niet hetzelfde. Voor de inkomstenbelasting ben je verplicht elkaars fiscaal partner indien je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegegaan (= gelijk aan het huwelijk). Uiteraard mag er geen sprake zijn van ‘duurzaam gescheiden leven’.

Naast het verplichte partnerschap voor de inkomstenbelasting, zijn er een aantal situaties waarin je mag kiezen om als fiscaal partner te worden behandeld. De voorwaarden hiervoor zijn: – julie voeren in 1 kalenderjaar meer dan 6 maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding. – julie staan beiden gedurende die periode bij de gemeente ingeschreven op hetzelfde adres. – beiden zijn 18 jaar of ouder. (voor een ouder kind relatie geldt dat beiden 27 jaar of ouder moeten zijn).