Ik verricht freelance werkzaamheden. Kan ik de proefberekening nog gebruiken?

Ook als je inkomsten uit freelance werkzaamheden geniet kun je van de proefberekening gebruik maken. In de proefberekening wordt echter niet apart naar deze inkomsten gevraagd. Omdat zowel de ‘inkomsten uit dienstbetrekking’, als de ‘freelance inkomsten’ tegen hetzelfde tarief belast worden, is dit eenvoudig op te lossen.

Bij stap 1 ‘inkomsten uit dienstbetrekking’ vul je ook je freelance inkomsten in. Na het doorlopen van stap 2 (studiekosten) en stap 3 (ziektekosten) kom je in het eindscherm van de proefberekening. Waarschijnlijk komt daar uit: Helaas…het is weinig zinvol een aangifte in te dienen. Dit komt omdat de proefberekening een teruggaaf als uitgangspunt neemt.

Toch is er de mogelijkheid om de persoonlijke handleiding te downloaden. In de persoonlijke handleiding zie je hoe de aangifte moet worden ingevuld en op welke aftrekposten je recht hebt. Het invullen van de aftrekposten blijft ongewijzigd. Voor de verwerking van je freelance werkzaamheden hebben we een extra uitleg gemaakt.

Wat wordt er verstaan onder freelance werkzaamheden?

Freelance werkzaamheden zijn werkzaamheden die je verricht zonder dat er sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Hierbij kun je denken aan:
- inkomsten uit type- en vertaalwerk
- het geven van (bij)lessen
- het geven van huiswerkcursus
- het examineren
- optreden als gecommitteerde of scheidsrechter

Daarnaast kan gedacht worden aan de beloning van journalisten, acteurs, schrijvers en anderen die meewerken aan tijdschriften, seminars, lezingen e.d., maar ook ontvangen vacatiegeld door bestuursleden van een vereniging of stichting en leden van commissies, tuchtcolleges of stembureaus.