Gezamenlijk of apart een aangifte indienen?

Indien je kiest voor fiscaal partnerschap raden wij je aan beide aangiften in hetzelfde programma te maken. Het aangifteprogramma kan dan gelijk alle inkomensafhankelijke drempels berekenen. Doe je dit niet – en dus beide zelf een aangifte indienen – dan zie je pas bij de aanslag wat jullie echt gezamenlijk terugkrijgen.

Wanneer is sprake van een gezamenlijke huishouding?

Bij de regeling van de toeslagpartner en de fiscaal partner voor de inkomstenbelasting kan het begrip gezamenlijke huishouding aan de orde komen. Maar wanneer spreek je nou van een gezamenlijke huishouding? Dat dit begrip veel onduidelijkheid oproept, blijkt uit het artikel in de NRC over de toeslagpartner in studentenhuizen.
De conclusie van dit artikel is dat:

‘Volgens de Belastingdienst voeren studenten een gezamenlijk huishouden wanneer ze samen de huisvestingskosten dragen en de kosten van levensonderhoud. Anders gezegd, als ze de huur en het eten op individuele basis betalen zijn ze waarschijnlijk niet elkaars toeslagpartner. Wordt het eten uit een gezamenlijke pot betaald, dan wel.’

Daarnaast staat hierover op de website van Postbus 51 over het begrip toeslagpartner:

‘Er is pas sprake van gezamenlijke huishouding als u voor elkaar zorgt, en dat ook zo bedoeld heeft. U moet dan denken aan een verdeling van alle taken in het huishouden. Met adere woorden: alle partners voeren bewust één gezamenlijk huishouden met elkaar. In de meeste studentenhuizen is dit niet het geval. Soms dragen studenten wel de kosten van huisvesting en huishouding samen, maar dat doen ze doorgaans niet met de bewuste bedoeling om voor elkaar te zorgen. In een studentenhuis zijn de bewoners normaal gesproken dus géén toeslagpartner van elkaar. Ondanks dat ze waarschijnlijk in het betreffende vakje ‘gezamenlijke huishouding’ belanden, bij het doorlopen van het partnerschema.’

Toeslagpartner voor de zorgverzekeringswet

Het begrip toeslagpartner en fiscaal partner voor de inkomstenbelasting zijn niet hetzelfde; het begrip toeslagpartner is namelijk veel ruimer. Heb je bij de aangifte inkomstenbelasting gekozen het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting, dan is die persoon ook (verplicht) je toeslagpartner.

Daarnaast kunnen andere personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd als toeslagpartner worden aangemerkt. Voor deze overige situaties heeft de Belastingdienst een tool ontwikkeld. Aan de hand hiervan kan eenvoudig wijze worden bepaald wie als toeslagpartner wordt aangemerkt.

Zie echter ook ‘Wanneer is sprake van een gezamenlijke huishouding?’ over hoe dit uitpakt voor een studentenhuis.

Fiscaal partner voor de inkomstenbelasting

Het begrip toeslagpartner en fiscaal partner voor de inkomstenbelasting zijn niet hetzelfde. Voor de inkomstenbelasting ben je verplicht elkaars fiscaal partner indien je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegegaan (= gelijk aan het huwelijk). Uiteraard mag er geen sprake zijn van ‘duurzaam gescheiden leven’.

Naast het verplichte partnerschap voor de inkomstenbelasting, zijn er een aantal situaties waarin je mag kiezen om als fiscaal partner te worden behandeld. De voorwaarden hiervoor zijn: – julie voeren in 1 kalenderjaar meer dan 6 maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding. – julie staan beiden gedurende die periode bij de gemeente ingeschreven op hetzelfde adres. – beiden zijn 18 jaar of ouder. (voor een ouder kind relatie geldt dat beiden 27 jaar of ouder moeten zijn).