Uitbetalen inkomstenbelasting en Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten

Soms heeft iemand aftrekposten, maar te weinig inkomsten om alle belasting terug te krijgen. Voor deze mensen is een speciale regeling in het leven geroepen, de zogenaamde Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (voorheen de verzilveringsregeling).

Het aangifteprogramma van de Belastingdienst berekent slechts de inkomstenbelasting en laat de teruggaaf van de TSZ-regeling niet zien. Na het indienen van de aangifte beoordeelt de Belastingdienst zelf of er recht is op deze teruggaaf.

Let op: deze aanvullende teruggaaf wordt pas uitbetaald nadat de aanslag inkomstenbelasting over het betreffende jaar definitief is. Zie in dat kader ook de website van de Belastingdienst

Op wie rust eigenlijk de bewijslast?

In het belastingrecht geldt de spelregel dat de inspecteur de belastingverhogende posten moet bewijzen en de belastingplichtige de belastingverlagende (aftrekposten) moet bewijzen. Met betrekking tot de studiekosten en ziektekosten (aftrekposten) berust de bewijslast dus bij jou. Dit betekent dat je de aard en omvang van de uitgave aannemelijk moet kunnen maken. Bewaar dus altijd goed alle rekeningen. Mocht je deze niet meer hebben, dan kan je misschien nog op andere wijze aantonen (aannemelijk maken) dat je deze kosten hebt gemaakt. Denk hierbij aan bankafschriften.

Ik heb geen jaaropgave van mijn looninkomsten gekregen, wat nu?

Een werkgever is wettelijk verplicht om aan het eind van het jaar een jaaropgave te verstrekken. Dit geldt ook indien je daar inmiddels niet meer werkt. Mocht je geen jaaropgave hebben ontvangen of deze kwijt zijn, dan kun je natuurlijk altijd een kopie opvragen.

Het is ook mogelijk om de gegevens van het laatste loonstrookje te gebruiken. Op elk loonstrookje staan namelijk ook cumulatieve vermeld. Dit betekent dat je op de loonstrook van december ook een samenvatting staat met je inkomsten over de maanden januari tot en december. Hier vind je het fiscaal loon, de ingehouden loonheffing en de betaalde premies ziekenfonds/ziektekostenverzekering.

Wat zijn heffingskortingen?

De heffingskortingen waar studenten het meest mee te maken hebben zijn de ‘algemene heffingskorting’ en de ‘arbeidskorting’. Heffingskortingen komen in mindering op het bedrag aan te betalen belasting.

Algemene heffingskorting
Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Het gaat hierbij om een vast bedrag (€ 2.033 voor 2012).

Arbeidskorting
Iedereen die inkomsten uit tegenwoordige arbeid geniet heeft recht op de arbeidskorting. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van je inkomen en bedraagt maximaal € 1.611 (in 2012).

Voorbeeld:  Een student verdient in 2012 € 9.000 bruto, waarover 35 procent belasting moet worden betaald. Deze student is dus € 9.000 x 35% = € 3.150 aan belasting verschuldigd. Op dit bedrag komt nog wel de algemene heffingskorting en de arbeidskorting op in mindering. Per saldo betaald deze student € 3.150 – € 2.033 – € 144 = € 973 belasting.

Heeft het wel zin om een aangifte in te dienen als ik geen/weinig inkomen heb?

Heb je geen inkomsten, dan kun je in dat jaar ook nergens je aftrekposten mee verrekenen. Toch kan het verstandig zijn een aangifte in te dienen. De aftrekposten die je dit jaar niet ten gelde kunt maken worden namelijk met aangiften van komende jaren verrekend. Het voordeel dat je dit jaar niet ontvangt, wordt op die manier naar de toekomst doorgeschoven. Dit werkt alleen als je een aangifte indient.

Daarnaast is er een speciale wet voor mensen die wel aftrekbare ziektekosten hebben, maar die onvoldoende inkomen hebben om belasting terug te krijgen. In je aan de voorwaarden voldoet verleent de belastingdienst je alsnog een teruggave voor je ziektekosten. Deze regeling stond bekend als de ‘verzilveringsregeling’. Inmiddels is dit wettelijk geregeld. Ook hiervoor geldt dat je een aangifte moet indienen.

Onze proefberekening geeft zelf aan of het zinvol is om een aangifte in te dienen. Hierbij wordt al rekening gehouden met door te schuiven aftrekposten en de verzilveringsregeling.

Vanaf welk bedrag is het zinvol een aangifte in te dienen?

De teruggaaf moet minimaal € 13,- bedragen.

Kan ik nog een aangifte over voorgaande jaren inleveren?

Het aangiftebiljet moet binnen 5 jaar na afloop van het kalenderjaar zijn ingediend.