Proefberekening middeling

Vul je inkomsten over de 3 jaren in. Zo kunnen we berekenen hoeveel jij terug kan krijgen via Middeling

Jouw inkomsten

Vul je inkomsten per jaar in. Let op: dit zijn je looninkomsten minus al je kosten.

2009

2010

2011