Proefberekening middeling

Bij middeling wordt de betaalde belasting over een periode van 3 jaar vergeleken met de belasting die verschuldigd zou zijn indien elk jaar hetzelfde was verdiend. Bereken hieronder hoeveel jij kan terug vragen met middeling.

Voor welke jaren?

Kies de jaren waarvoor je een middelings berekening wil gaan maken.

Wat is middeling?

In Nederland werken we met verschillende belastingschijven. Dit betekent dat naarmate je meer verdient, je procentueel meer belasting betaalt (34%, 42% of 52%). Personen met een sterk wisselend inkomen betalen hierdoor meer belasting dan iemand die een gelijkmatig verdeeld inkomen heeft.

Om deze ongelijkheid weg te nemen is het mogelijk om het inkomen over een periode van 3 jaar te middelen. Bij middeling wordt de betaalde belasting over deze periode vergeleken met de belasting die verschuldigd zou zijn indien elk jaar hetzelfde was verdiend.

Voor het verzoek aan de Belastigdienst kun je gebruik maken van onze brief. Deze bevat alle gegevens om succesvol een middelingsverzoek in te dienen. Uiteraard ontvang je daarbij ook de (verplichte) middelingsberekening met de bedragen uit de proefberekening. De kosten voor dit verzoek zijn € 9,95